Inbjudan till seminarium 13 juni 2024

VAD ÄR VÄRDESTYRDA PROJEKT, OCH HUR KAN VI ARBETA MED DEM?

Inbjudan (PDF)

Erfarenheter från en avhandling om projektstyrning i offentliga verksamheter
Den ökande användningen av projekt och projektstyrning har varit en betydande utvecklingstrend inom den offentliga sektorn de senaste årtiondena. I min avhandling ifrågasätter jag den traditionella synen på projekt – som avgränsade från sin omgivning utifrån begreppen task, time, team och transition. Värdestyrda projekt, som exempelvis folkhälsoarbete och initiativ för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor, behöver i stället för avgränsning fokusera på interaktion med omgivningen. Detta för att lyckas sprida projektets idéer till involverade aktörer.

På seminariet delges resultatet från avhandlingen med utgångspunkt i de delstudier som är publicerade. Materialet som består av intervjuer, observationer, styrdokument och fältnoteringar illustrerar hur ett regionalt hälsofrämjande projekt bedrivits i samverkan med kommun och skolor. Förutom att dela erfarenheter från avhandlingen ser jag fram emot att diskutera hur värdestyrda projekt kan organiseras på ett hållbart sätt tillsammans med er.

Medverkande
Erik Söderberg, fil. dr. i offentlig förvaltning, avdelningschef offentlig sektor, KPMG

När? 13 juni kl 13.00–15.00. Anmäl dig senast den 5 juni
Var? Sal D44, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, Vasagatan 1
Hur? Anmäl dig här eller via KFis hemsida www.kfi.se
Pris? Seminariet är kostnadsfritt. Kaffe och fralla ingår.

Varmt välkommen  

 

 

Dela det här inlägget