Viveka Nilsson

Administrationsansvarig och Forskare, KFi
Fil dr i offentlig förvaltning

Telefon: 0703-41 65 17
E-post:
Besöksadress: Viktoriagatan 13, Göteborg

 

Forskningsfält

Min forskning ligger inom områdena styrning och organisering av kommunal verksamhet. Fokus ligger på att belysa effekter av nya styr- och organiseringsmodeller för att se vad som gått bra och mindre bra i arbetet med dessa. Det handlar om att identifiera framgångsfaktorer respektive problematiska aspekter.

Doktorsavhandling

Nilsson, Viveka (1999). Empati och distans – en studie av överläkares förhållande till ekonomistyrning. Göteborg: Göteborgs universitet.

 

Publikationer

Viveka Nilssons publikationer (2023-04-20)