ros-rapport-2015-fram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga ROS-rapporter finns som pdf.png PDF-fil – klicka på respektive rapport.

 

pdf.png 11. Viveka Nilsson (Red) 2015. ”Ökad optimism men minskad förändringsbenägenhet”

pdf.png 10. Viveka Nilsson (Red) 2014. ”Stabila över tid – rapport från tio års ekonomichefsenkäter”

pdf.png 9. Viveka Nilsson 2013. ”Ökad anpassningsbenägenhet och osäkra ekonomiska förhållanden”

pdf.png 8. Viveka Nilsson 2012. ”Fortfarande stabilt. -Om redovisning, organisering och styrning under osäkra förutsättningar.”

pdf.png 7. Viveka Nilsson (Red) 2011. ”Mot svårare tider. -om vikten av politiskt ledarskap och ekonomistyrning.”

pdf.png 6. Björn Brorström och Viveka Nilsson (Red) 2010. ”Nästan som det brukar vara. – Kommunal utveckling under anständiga förhållanden.”

pdf.png 5. Viveka Nilsson (Red) 2009. ”Krisen som kom av sig? – om att hantera sämre tider”

pdf.png 4. Björn Brorström och Pierre Donatella (Red) 2008. ”Kapacitet att möta förändrade förutsättningar? På väg in i krisen.”

pdf.png 3. Pierre Donatella och Tobias Johansson (Red) 2007. ”Ekonomi i fokus – om sämre tider, ekonomistyrning och avgiftshöjningar.”

pdf.png 2. Viveka Nilsson (Red) 2007. ”Förbättrad ekonomi och ökad grad av omorientering.”

pdf.png 1. Björn Brorström och Sven Siverbo (Red) 2006. ”Samarbete på bekostnad av anpassning? KFi spanar på kommuner och drar slutsatser.”