Finansiella profiler

För många kommuner har den finansiella profilen blivit ett viktigt instrument och återkommande inslag i såväl budget- som uppföljningsprocessen.

Läs mer

Nationella kommunforskningsprogrammet

Från år 2023 har programmet åter aktualiserats vilket är ett samarbete mellan flera kommunforskningsinstitut. En första utredande studie har initierats som har fokus på kapacitet och framtidsfrågor.

Läs mer