Erfa-rapporter

 

Erfa markerar att det handlar om en erfarenhetsrapport som enbart behandlar empiriskt material.

Erfa-rapporterna från forskningsprogrammet finns som
PDF-fil – klicka på respektive rapport nedan.

 

​——————————————————————-

6. Mikael Hellström och Hans Knutsson (2014).
Resursanpassning och verksamhetsutveckling.
-Vad kommuner gör för att möta framtiden.
ISBN 978-91-87454-19-6

5. Jonas Fjertorp, Ola Mattisson och Anna Thomasson (2013). 
Att arbeta med tillväxtfrågor.
Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner.
ISBN 978-91-87454-11-0

4. Erik Bjurström (2013). 
Kommunal styrpraktik i Piteå.
ISBN 978-91-87454-03-5

3. Leif Jonsson, Viveka Nilsson, Johan Wänström, Mikael Hellström och Ulf Ramberg (2012).
Dilemman i samarbete mellan politiker och tjänstemän.
ISBN 978-91-980022-6-3

2. Johan Wänström och Martin Karlsson (2011).
Kontroverser utan avtryck.
Skolnedläggelsers påverkan på kommunala valresultat
ISBN 978-91-980022-4-9

1. Viveka Nilsson och Johan Wänström (2011). 
Hur besvärligt kan det vara i en kommun?
46 kommuner berättar
ISBN 978-91-979052-3-7