KFi-rapporter

innehåller den sortens forskningsresultat som bedöms vara av allmänt intresse. Såväl forskare och praktiker som politiker ska kunna finna något av intresse. Genomgående gäller att rapporterna är vetenskapligt granskade.
Här hittar du de senaste KFi-rapporterna.

 

U-rapporter

är oftast avrapportering av uppdragsprojekt som varit förlagda till KFi. I dessa rapporter är det i första hand uppdragsgivaren som är den tänkte mottagaren. Den som är särskilt intresserad av en specifik frågeställning kan finna matnyttiga jämförelser i dessa rapporter. U:et står för utredning, utveckling och utbildning.
Här hittar du de senaste U-rapporterna.

 

ROS-rapporter

baseras på den så kallade ekonomichefsenkäten som årligen skickas ut till ekonomicheferna i samtliga svenska kommuner. Syftet med enkäten är att kartlägga och beskriva situationen och utvecklingen inom områdena Redovisning, Organisering och Styrning. ROS-rapporten blir därmed en avspegling av rådande omständigheter i våra kommuner.
Här hittar du de senaste ROS-rapporterna.

 

Natkom-rapporter

innehåller forskningsresultat som utarbetats i samarbete med våra samarbetsorganisationer inom det Nationella kommunforskningsprogrammet, Natkom.
Här hittar du de senaste Natkom-rapporterna.

 

 

För mer information, kontakta gärna Viveka Nilsson, administrationsansvarig KFi, tel 031-786 59 00.