CYBERSÄKERHET I KOMMUNER

– UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I ETT DIGITALT TIDEVARV

Inbjudan (PDF)

Cybersäkerhet, dvs. att skydda information, informationssystem och dess användare, är en växande utmaning i samhället. Regeringar och nationella myndigheter har alltmer uppmärksammat risker och sårbarheter förenade med digitalisering och behovet att öka säkerheten. Hur cybersäkerhet hanteras av kommuner är dock mindre känt. Samtidigt är den lokala nivån avgörande för samhällets cybersäkerhet. Kommuner ansvarar för omfattade, sammanlänkade och viktiga informationssystem som berör många människor. Dessa informationssystem är viktiga för att kommunerna ska kunna upprätthålla och leverera en god samhällsservice.

På seminariet berättar vi om några resultat från vårt pågående forskningsprojekt. Givet det svenska flernivåsystemet och den komplexitet det medför, förväntas projektet ge viktiga insikter om hur och varför kommuner har olika förståelse och förmåga att hantera cybersäkerhet.

Under seminariet behandlas bl.a följande frågor:
• Vad är cybersäkerhet?
• Vilka utmaningar och möjligheter för cybersäkerhet brukar lyftas fram?
• Hur bidrar vårt projekt till att öka förståelsen för cybersäkerhet i kommuner?
• Vilken betydelse har olika nyckelaktörer för att tillhandahålla en god cybersäkerhet?

Medverkande
Johan Berlin, professor, Högskolan Väst
Max Boholm, fil dr, Göteborgs universitet

När? 17 maj kl 13.00–15.30. Anmäl dig senast den 10 maj
Var? Sal A243, Viktoriagatan 13, Göteborgs universitet
Hur? Anmäl dig här eller via KFis hemsida www.kfi.se
Pris? Seminariet är kostnadsfritt. Kaffe och fralla ingår

Varmt välkomna

Dela det här inlägget