Uppdragsforskning

Uppdragsforskning utgörs av uppdragsprojekt och handlar om att Kommunforskning i västsverige blir anlitad av en kommun, region eller en statlig myndighet för att studera något specifikt. I första hand är det uppdragsgivaren som är den tänkte mottagaren men det kan också vara projekt av mer allmänt intresse. Exempel på uppdrag är utvärderingar av kommuners organisationer, styrmodeller, samarbetsprojekt och redovisningsfrågor.

 

Foto: Henrik Brunnsgård