KFi ordnar flera typer av seminarier och utbildningar varje år, t. ex. KFi-dagen och Redovisningsdagen.

KFi:s seminarier våren 2024

Läs inbjudan som PDF här

Samtliga aktiviteter är kostnadsfria.

 

Välkommen till seminarier på KFi! 

Under våren 2024 kommer följande seminarier att ges på KFi.

Inbjudningar till respektive seminarium skickas ut i närmare anslutning till detta.

 

Visioner – vad spelar de för roll?
Sara Brorström, professor, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Fredagen den 26 januari kl. 13:00-16:00, på KFi

Inbjudan (PDF)

Finns det en magisk budgetlösning? Lärdomar från olika modeller
Gustaf Kastberg Weichselberger, professor, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
Johanna Thalenius, doktorand, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
Fredagen den 23 februari kl. 10:00-12:00, på KFi

Inbjudan (PDF)

Kan man köpa hållbarhet?
Reflektioner kring en pågående studie om hållbar offentlig upphandling
Cristian Lagström, fil.dr., Stockholms universitet
Fredagen den 26 april kl. 13:00-15:00, via Zoom

Inbjudan (PDF)

Cybersäkerhet i kommuner – utmaningar och möjligheter
Johan Berlin, professor, Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst
Max Boholm, forskare, Gothenburg Research Institute (GRI), Göteborgs universitet
Fredagen den 17 maj kl. 13:00-15:30, på KFi

Inbjudan (PDF)

Vad är värdestyrda projekt och hur kan vi arbeta med dem?
– Erfarenheter från en avhandling om projektstyrning i offentliga verksamheter
Erik Söderberg, fil.dr. i offentlig förvaltning, avdelningschef offentlig sektor, KPMG
Torsdagen den 13 juni kl. 13:00-15:00, på KFi

Inbjudan (PDF)

Växande administration: har vi tappat fokus på kärnverksamheten?
Gustaf Kastberg Weichselberger, professor, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
Johan Alvehus, professor, Institutionen för tjänstevetenskap, Lunds universitet
Fredagen den 14 juni kl. 10:00-12:00, på KFi

Inbjudan (PDF)

Inbjudningar till respektive seminarium skickas ut i närmare anslutning till seminariet

Varmt välkommen!

 

Anmäl dig här