KFi ordnar flera typer av seminarier och utbildningar varje år, t. ex. KFi-dagen och Redovisningsdagen.

KFi:s seminarier våren 2024

Läs inbjudan som PDF här

Samtliga aktiviteter är kostnadsfria.

 

Välkommen till seminarier på KFi! 

Under hösten 2024 kommer följande seminarier att ges på KFi.

Inbjudningar till respektive seminarium skickas ut i närmare anslutning till detta.

Läs höstens program (PDF)

Mer AI, bättre arbetsmiljö? – om hur robotkollegor påverkar arbetsmiljön i
offentliga organisationer
Jörgen Johansson, docent, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
Fredagen den 6 september kl. 13:00–15:00, på Zoom

Visselblåsarfunktionen: Lösning och arbetsmiljöproblem?
Gustaf Kastberg Weichselberger, professor, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
Emma Albertsson, forskningsassistent, KFi
Torsdagen den 19 september kl. 13:00–15:00, på Zoom

Styrning och spridning av projekt – hur gör man för att lyckas?
Erik Söderberg, fil. dr, avdelningschef offentlig sektor, KPMG
Fredagen den 11 oktober kl. 13:00–14:30, på Zoom

AI och ekonomistyrning – lärdomar, möjligheter och utmaningar i offentliga organisationer
Andreas Sundström, forskare, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Fredagen den 25 oktober kl. 13:00–15:00, på Zoom

KFi-dagen
Fredagen den 29 november, kl. 9–16, på Elite Park Avenue Hotel, Göteborg
Läs programmet här (PDF)

Redovisningsdagen
Pierre Donatella, docent, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
Fredagen den 13 december kl. 10:00–12:00, på Zoom

Inbjudningar till respektive seminarium skickas ut i närmare anslutning till seminariet

Varmt välkommen!

 

Anmäl dig här