På KFi-dagen presenteras aktuella forskningsstudier av framstående forskare och KFi-medarbetare.

Välkommen till KFi-dagen 2022!

Vi fortsätter i år traditionen med att följa den aktuella utvecklingen gällande ledarskap, organisation och ekonomi i den kommunala sektorn. Ett tema som behandlas på årets KFi-dag är digitalisering, både inom skolan och vilka effekter det får på arbetsmiljön inom kommun- och regionsektorn i stort. Vi belyser också styrning ur olika perspektiv. Likaså ges reflektioner kring tillitsbaserad styrning och styrningsdilemman av kommunal samverkan.

Centrala teman i år är:

  • Digitalisering
  • Tillit och styrning
  • Samarbete för gemensam drift
  • Valet i Sverige och USA

KFi-dagen äger rum den 24/11 på Gothia Towers 

Inbjudan till KFi-dagen (PDF)

 

Varmt välkommen