pdf.png 190. Björn Brorström 2024.  
”Akademisk frihet är allas ansvar – Om att göra istället för att prata”

ISBN: 978-91-89458-19-2

pdf.png 189. Pierre Donatella och Julia Marksund Larsson 2023.  
”Bedömd nyttjandeperiod av materiella anläggningstillgångar i kommunsektorn – en praxisundersökning.”

ISBN: 978-91-89458-18-5

pdf.png 188. Sara Brorström 2023.  
”Visioner och idéer om Göteborg – vad säger de och nytta gör de?”

ISBN: 978-91-89458-17-8

pdf.png 187. Björn Brorström 2023.  
”Styrning – Ideologier och reformer under ett halvt sekel.
Från programbudgetering till Tillitsbaserad styrning och ledning”

ISBN: 978-91-89458-14-7

pdf.png 186. Sara Brorström 2023.  
”Vad har vi lärt oss? – En sammanfattning av lärdomar från följeforskningen av vision Älvstaden 2011-2023”

ISBN: 978-91-89458-13-0

pdf.png 185. Sara Brorström och Ingrid Svensson 2023.  
”Strategparadoxen – En studie av strategrollen i offentliga organisationer”

ISBN: 978-91-89458-12-3

pdf.png 184. Sven Siverbo 2023.  
”Så motiveras lärare av beröm”

ISBN: 978-91-89458-09-3

pdf.png 183. Johanna Thalenius 2023.  
”Stratifiering och hybrida roller”

ISBN: 978-91-89458-08-6

pdf.png 182. Sanna Eklund, Johanna Thalenius, Gustaf Kastberg Weichselberger 2023.  
”Kommunala digitaliseringsstrategier inom skolan”

ISBN: 978-91-89458-07-9

pdf.png 181. Johan Berlin och Roy Liff 2023.  
”Framtidens alarmeringstjänst – Från rivalitet till partnerskap”

ISBN: 978-91-89458-06-2

pdf.png 180. Sven Siverbo 2023.  
”Tillitsbaserad styrning och ledning i kommuner och regioner – Spridning, adoption och implementering”

ISBN: 978-91-89458-05-5

pdf.png 179. Isabell Meltzer och Gustaf Kastberg Weichselberger 2022.  
”Fyra år med mellankommunala samarbeten. – Slutrapportering av följeforskningsprojektet samarbete för kvalitativt utförande”

ISBN: 978-91-89458-01-7

pdf.png 178. Sven Siverbo 2022.  
”Vad vi vet om tillitsbaserad styrning och ledning”

ISBN: 978-91-87454-99-8

pdf.png 177. Hans Petersson 2022.  
”Den finansiella profilen – växelverkan mellan teori och praktik som bidrar till att öka effektiviteten i kommuner och regioner”

ISBN: 978-91-87454-96-7

pdf.png 176. Bengt Johansson 2022.  
”En kommunikativ kris – Kriskommunikation under Covid-19”

ISBN: 978-91-87454-95-0

pdf.png 175. Ingrid Svensson och Sara Brorström 2022.  
”Arbetet med utveckling och implementering av strategisk kommunal fastighetsförvaltning”

ISBN: 978-91-87454-94-3

pdf.png 174. Björn Brorström 2022.  
”Jakten efter den goda styrningen -En problematisering av idealet tillitsbaserad styrning”

ISBN: 978-91-87454-93-6

pdf.png 173. Jessica Algehed och Christian Jensen 2022.  
”Covid-19-pandemin som förändringskraft”

ISBN: 978-91-87454-92-9

pdf.png 172. Björn Brorström och Mikael Löfström 2021.  
”Kommuner och regioner för en fungerande offentlig verksamhet i vardag och i kris”

ISBN: 978-91-87454-91-2

pdf.png 171. Pierre Donatella och Angelica Olsson 2021.  
”Delårsrapporten – En kartläggning av praxis under perioden 2018-2020”

ISBN: 978-91-87454-88-2

pdf.png 170. Gustaf Kastberg Weichselberger, Jessica Algehed och Björn Brorström 2021.  
”Mobilisering och samordning – En studie av Göteborgs Stads hantering av pandemin”

ISBN: 978-91-87454-84-4

pdf.png 169. Björn Brorström 2021.  
”Tillit som ideal för styrning och den bistra verkligheten
– En studie av förslag till reformerad styrning som kom av sig”

ISBN: 978-91-87454-83-7

pdf.png 168. Caroline Leppänen, Jessica Hägglund och Cristian Lagström 2021.  
”Välfärdsbokslut – En studie om styrbarhet i den kommunala välfärdsorganisationen”

ISBN: 978-91-87454-82-0

pdf.png 167. Björn Brorström, Bengt Johansson och Gustaf Kastberg Weichselberger 2021.  
”Godkänt, men med förbehåll”

ISBN: 978-91-87454-80-6

pdf.png 166. Sara Brorström 2021. 
”Från Vision till Portföljkontor. – 10 års utveckling av organisationen för Älvstaden.”

ISBN: 978-91-87454-79-0

pdf.png 165. Isabell Meltzer och Gustaf Kastberg Weichselberger 2021.
”Styrningsutmaningar i mellankommunala samarbeten – en empirisk studie”

ISBN: 978-91-87454-77-6

pdf.png 164. Pierre Donatella och Caroline Leppänen 2020.
Populärrapporter – en mer användarvänlig redovisning för invånarna.”
ISBN: 978-91-87454-78-3

pdf.png 163. Mikael Löfström 2020.
”Utmaningen att samverka kring implementering – en enkätstudie om att genomföra lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården”

ISBN: 978-91-87454-76-9

pdf.png 162. Isabell Meltzer och Gustaf Kastberg Weichselberger 2020.
”Intraprenader inom skolan

ISBN: 978-91-87454-75-2

pdf.png 161. Christian Jensen, Mikael Löfström och Viveka Nilsson 2020.
”En studie av implementeringen av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen” ISBN: 978-91-87454-74-5

pdf.png 160. Axel Christoffersson 2020.
”Professionell arbetsdelning under förändring
– en studie om gränslandsarbete av lärare och avlastande yrkespersoner i svensk skola”
ISBN: 978-91-87454-73-8

pdf.png 159. Björn Brorström 2020.
”Boken om Kommunforskning i Västsverige” ISBN: 978-91-87454-72-1

pdf.png 158. Viveka Nilsson 2020.
”Medborgarlöften – dokument med förbättringspotential” ISBN: 978-91-87454-71-4

pdf.png 157. Jessica Algehed och Christian Jensen 2019.
Innovation som policy och praktik – Perspektiv och lärdomar från framtagandet av Göteborg Stads innovationsprogram 2018-2023″ ISBN: 978-91-87454-70-7

pdf.png 156. Isabell Meltzer och Gustaf Kastberg 2019.
”Ägarstyrning i fem kommuner. -En empirisk studie” ISBN: 978-91-87454-69-1

pdf.png 155. Johan Alvehus och Gustaf Kastberg 2019.
”Ökande administration – Belägg och potentiella förklaringar: två essäer” ISBN: 978-91-87454-68-4

pdf.png 154. Madelen Andersson, Tom Karlsson och Gustaf Kastberg 2019.
”Värdebaserad vård- en kritisk granskning av konceptet och befintliga erfarenheter” ISBN: 978-91-87454-67-7

pdf.png 153. Mikael Löfström, Viveka Nilsson och Christian Jensen 2019.
”Implementering av samverkan – om att genomföra lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården”
ISBN: 978-91-87454-66-0

pdf.png 152. Sven Siverbo 2019.
”Beröm som styrinstrument”
ISBN: 978-91-87454-65-3 (reviderad version)

 pdf.png 151. Hanna Larsson 2019.
”Vem styr? En studie om styrning av stödfunktioner i kommunal verksamhet.”
ISBN: 978-91-87454-64-6 

pdf.png 150. Björn Brorström 2019.
”Att leda en högskola och driva verksamhetsutveckling”
ISBN: 978-91-87454-63-9 

pdf.png 149. Elin K. Funck och Tom S. Karlsson 2018.
”Post-NPM, vad är det? Trender och empiriska iakttagelser kring alternativa idéer för den offentliga sektorn”
ISBN: 978-91-87454-61-5 

pdf.png 148. Pierre Donatella 2018.
”Resultatjustering i kommunsektorn. En studie av perioden 2012-2016”
ISBN: 978-91-87454-59-2 

pdf.png 147. Magnus Thor och Pierre Donatella 2018.
”Tilläggsupplysningar av varierande kvalitet – en praxisundersökning”
ISBN: 978-91-87454-60-8 

pdf.png 146. Isabell Meltzer 2018.
”Vad vet vi om samarbete? En kunskapsöversikt om inter-organisatoriskt samarbete i offentlig sektor”
ISBN: 978-91-87454-57-8 

pdf.png 145. Emma Ek Österberg och Isabell Meltzer 2018.
”Marknadiseringens kostnader på kommunal nivå”
ISBN: 978-91-87454-56-1 

pdf.png 144. Sven Siverbo 2018.
”NPM i svenska kommuner”
ISBN: 978-91-87454-55-4 

pdf.png 143. Tom Karlsson och Viveka Nilsson 2017.
”Bristande samordning och liten förståelse – en studie av arbetsgivares behov av stöd vid anställning av individer i långvarigt utanförskap”
ISBN: 978-91-87454-54-7

pdf.png 142. Sara Brorström 2017.
”Mellan dröm och verklighet – Om hur älvstaden fylls med innehåll”
ISBN: 978-91-87454-53-0

pdf.png 141. Viveka Nilsson 2017.
”Goda, stolta, växande kommuner! En kritisk granskning av visioner och hållbarhet”
ISBN: 978-91-87454-52-3

pdf.png 140. Rolf Solli, Peter Demediuk och Ulla Eriksson-Zetterquist 2017.
”Jakten efter framtidens välfärdsmodeller – forskningsprogram och fallet med Australien”
ISBN: 978-91-87454-51-6

pdf.png 139. Isabell Meltzer 2017.
”Vem styr egentligen? -En studie om styrning i den svenska skolan”
ISBN: 978-91-87454-50-9

pdf.png 138. Hanna Estmalm 2016.
”Engagera flera och innovera mera. – En gränsöverskridande samverkan kring etablering av nyanlända”
ISBN: 978-91-87454-39-4

pdf.png 137. Sara Brorström 2016.
”Styr oss! -Om konsekvenser av vision Älvstaden och om prat, handling och styrgap”
ISBN: 978-91-87454-38-7

pdf.png 136. Sara Brorström och Anders Parment 2016.
”Urbaniseringens effekter för små och stora kommuner. – En studie av hållbar utveckling”
ISBN: 978-91-87454-29-5

pdf.png 135. Gustaf Kastberg och Cristian Hermansson 2016.
”Sociala investeringar i praktiken. Ambitioner, samarbete och organisering”

ISBN: 978-91-87454-29-5

pdf.png 134. Sven Siverbo 2016.
”Att hantera omfattande styrning”
ISBN: 978-91-87454-32-5

pdf.png 133. Björn Brorström, Nomie Eriksson, Christian Jensen och Viveka Nilsson 2015.
”Hållbar kommun. Att balansera konkurrerande värden”

ISBN: 978-91-87454-28-8

pdf.png 132. Mikael Löfström och Viveka Nilsson 2015.
”Sociala investeringar i Ale och på Hisingen. En studie av vilken betydelse samverkan kan ha för sociala investeringar.”
ISBN: 978-91-87454-26-4

pdf.png 131. Gustaf Kastberg 2014.
”Från idé till handling. En studie av framtagande och användande av en åtgärdsplan för mer jämlik folkhälsa”
ISBN: 978-91-87454-24-0

pdf.png 130. Barbara Czarniawska och Rolf Solli 2014.
”NPM, granskningsamhälle och sedan? Om kommunala megatrender”.
ISBN: 978-91-87454-23-3

pdf.png 129. Sven Siverbo 2014.
”Demokrati och ekonomi i kommuner med nämndlös politisk organisation”.
ISBN: 978-91-87454-22-6

pdf.png 128. Pierre Donatella 2014.
”Resultatutjämningsreserver i kommuner och landsting – en praxisundersökning”.
Under medverkan av: Björn Jägesten och Hans Petersson. ISBN: 978-91-87454-21-9

pdf.png 127. Rolf Solli 2014.
”Viskande tjänstemän – En verkligt longitudinell studie av kommunala ekonomichefer”.
ISBN: 978-91-87454-20-2

pdf.png 126. Sven Siverbo 2014.
”Kommunala strategiers orsaker och effekter”
ISBN: 978-91-87454-16-5

pdf.png 125. Mikael Löfström och Helena Öfverström 2014.
”Samordningsförbundet FinsamGotland. -en studie av hur samverkan implementeras genom samordningsförbund”.
ISBN: 978-91-87454-17-2

pdf.png 124. Emma Ek och Rolf Solli 2013.
”Revision och nytta. -En närgången studie av revisionen i en region”.
ISBN: 978-91-87454-16-5

pdf.png 123. Viveka Nilsson (red.) 2013.
”Spår av Björn. Nio texter om Björn Brorström och hans forskargärning”.
ISBN: 978-91-87454-14-1

pdf.png 122. Viveka Nilsson och Sven Siverbo 2013.
”Ny politisk organisation i Orust kommun. – Effekter av en förändring”.
ISBN: 978-91-87454-10-3

pdf.png 121. Gustaf Kastberg 2012.
”Strategiska tvärfunktionella team i hälso- och sjukvården. – Risk för frikoppling”.
ISBN: 978-91-980639-7-4

pdf.png 120. Sara Brorström 2012.
”Älvstaden. Lärdomar från visions- och strategiprocessen”.
ISBN: 978-91-980639-6-7

pdf.png 119. Sven Siverbo 2012.
”Benchmarking i kommunsektorn. -Ekonomiska orsaker och effekter”.
ISBN: 978-91-980639-8-1

pdf.png 118. Petra Adolfsson, Rolf Solli och Peter Demediuk 2012.
”Medborgarbudget – erfarenheter från tre svenska pilotkommuner”.
ISBN: 978-91-980639-5-0

pdf.png 117. Petra Adolfsson, Rolf Solli och Peter Demediuk 2012.
”Medborgarbudget i Uddevalla. – att välja väg i inflytandefrågor”.
ISBN: 978-91-980639-0-5

pdf.png 116. Björn Brorström och Pierre Donatella 2011.
”Förorden där nästan allting är positivt. En studie av politikerförordens innehåll och budskap”.
ISBN: 978-91-980022-3-2

pdf.png 115. Sara Brorström 2011.
”Centrala Älvstaden. – höga förväntningar och stora utmaningar”.
ISBN: 978-91-980022-1-8

pdf.png 114. Anna Cregård och Rolf Solli 2011.
”Kommundirektörsrollens utveckling. – en longitudinell studie”.
ISBN 978-91-980022-0-1

pdf.png 113. Gustaf Kastberg 2011.
”Valfrihet – internationell utblick”.
ISBN 978-91-979052-9-9

pdf.png 112. Tobias Johansson och Sven Siverbo 2011.
”När lönar sig stram budgetstyrning?”
ISBN 978-91-979052-4-4

pdf.png 111. Pierre Donatella 2011.
”Den ofrivillige användaren. – om kommunpolitiker och redovisningsinformation”.
ISBN 978-91-979052-2-0

pdf.png 110. Björn Brorström och Pierre Donatella 2010.
”Tre tankar om redovisning. – Bekräftelse och förnyelsebehov”
ISBN 978-91-979052-1-3

pdf.png 109. Mikael Cäker, Malin Gevert, Sofia Jacobsson och Sven Siverbo 2010.
”Styrning i kommunala samägda bolag”
ISBN 978-91-978520-7-4

pdf.png 108. Mikael Löfström 2009.
”Styrning och organisering av samverkan på Familjecentralen”
ISBN 978-91-978520-6-7

pdf.png 107. Rolf Solli 2009.
”Viskande tjänstemän III – En longitudinell studie av kommunala ekonomichefer”
ISBN 978-91-978520-5-0

106. Leif Anjou 2009.
”Den politiska ledningen av kommuners utveckling och verksamhet. Styrningens inriktning, styrka, och effekter i elva primärkommuner.” Stockholm: Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Sverige.
ISBN: 978-91-633-5940-8. (Kan beställas från kansliet.)

pdf.png 105. Pierre Donatella 2009.
”Politiker som redovisningsmottagare – Resultat från ett experiment”
ISBN 978-91-978520-3-6

pdf.png 104. Björn Brorström och Pierre Donatella 2009.
”Referensram för kommunal redovisning. – Principer, rekommendationer och särskilda redovisningskvaliteter.”
ISBN 978-91-978520-0-5

pdf.png 103. Anna Cregård och Rolf Solli 2009.
”Styrning genom kontakter. -En longitudinell studie om höga kommunala tjänstemäns förutsättningar att utöva styrning.”
ISBN 978-91-977502-9-5

pdf.png 102. Pierre Donatella 2009.
”Redovisning av det kommunala pensionsåtagandet. En ekonomisk fråga?”
ISBN 978-91-977502-8-8

pdf.png 101. Sven Siverbo 2009.
”Moderna politiska organisationer II. Erfarenheter av att arbeta med beredningar och utan facknämnder”
ISBN 978-91-977502-7-1

pdf.png 100. Björn Brorström, Sven Siverbo och Rolf Solli 2009.
”Etthunda! – Redovisning, organisering och styrning”
ISBN 978-91-978520-2-9

pdf.png 99. Björn Brorström, Pierre Donatella och Hans Petersson 2009. ”På rätt väg! Mål för god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting.” ISBN 978-91-977502-6-4

pdf.png 98. Sven Siverbo 2009. ”Kommunernas styrning av externa leverantörer inom vård skola och omsorg.” ISBN 978-91-977502-5-7

pdf.png 97. Sven Siverbo 2009. ”Statistik för kommunal uppföljning, styrning och verksamhetsutveckling.” ISBN 978-91-977502-4-0

pdf.png 96. Sara Brorström 2008. ”Något gammalt något nytt, något lånat och något blått.” ISBN 978-91-977502-2-6

95. Lennart Jansson 2008. ”Kvalitetsutvecklingsarbete i en organisation med starka professioner. – Aktionsforskning och lärandeansats för att skapa förändring och utveckling i en Tolkverksamhet” ISBN 978-91-977502-1-9 (Kan beställas från kansliet).

pdf.png 94. Björn Brorström och Sven Siverbo 2008. ”Perspektiv på framgångsrika kommuner. – Demokratiska och ekonomiska utmaningar i teori och praktik” ISBN 978-91-85659-12-8

pdf.png 93. Anna Cregård och Rolf Solli 2008. ”Tango på toppen – om chefsomsättning” ISBN 978-91-977502-0-2

pdf.png 92. Sven Siverbo 2007. ”Benchmarking i svenska kommuner år 2007” ISBN 978-91-976612-9-4

pdf.png 91. Rolf Solli och Peter Demediuk 2007. ”Tradition som förändringsförklaring” ISBN 978-91-976612-8-7

pdf.png 90. Sven Siverbo 2007. ”Att arbeta med benchmarking.” ISBN 978-91-976612-7-0

pdf.png 89. Lennart Jansson 2007. ”Lärandeprojekt för skolutveckling, vad kan vi lära av det?” ISBN 978-91-976612-6-3

88. Björn Brorström, Pierre Donatella och Hans Petersson 2007. ”Allt om kommuners årsredovisning.” Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-04899-4. (Kan beställas som E-bok från Studentlitteratur.)

pdf.png 87. Björn Brorström, Staffan Lindvall och Rolf Solli 2007. ”Ledande för produktivitet.” ISBN 978-91-7164-265-3

pdf.png 86. Pierre Donatella, Hans Petersson och Björn Brorström 2007. ”Bristfälliga budgetdokument. Om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.” ISBN 978-91-976612-4-9

pdf.png 85. Lisa Nöjd 2007. ”Framgångsrik mot alla odds – En studie av Härjedalens kommun.” ISBN 978-91-976612-3-2

pdf.png 84. Björn Brorström och Pierre Donatella 2006. ”Bra bara chefen vill – Därför förändras årsredovisningen.” Juryrapport 6. ISBN 91-976612-1-X

pdf.png 83. Sven Siverbo, Gustaf Kastberg, Viveka Nilsson och Elisabeth Ravenshorst 2006. ”Moderna politiska organisationer – Om förändringarna i Götene, Kungälv och Lerum.”, ISBN 91-975799-9-8

pdf.png 82. Björn Brorström och Sven Siverbo 2006. ”Återbesök i framgångsrika kommuner”, ISBN 91-975799-8-X

pdf.png 81. Ylva Mühlenbock 2005. ”Den minsta som exempel – Om kommunal självstyrelse.” ISBN 91-975799-7-1

pdf.png 80. Rolf Solli och Kajsa Värna 2005. ”Viskande tjänstemän II.” ISBN 91-975799-6-3

pdf.png 79. Sven Siverbo, Tobias Johansson och Karin Runhagen 2005. ”Benchmarking i svenska kommuner.” ISBN 91-975799-5-5

pdf.png 78. Björn Brorström och Lisa Nöjd 2005. ”Ett dokument av överordnad betydelse – En användarstudie avseende den kommunala årsredovisningen.” Juryrapport 5. ISBN 91-975799-3-9

pdf.png 77. Sven Siverbo och Tobias Johansson 2005. ”Kommunal ekonomi och politiskt samarbete.” ISBN 91-975799-4-7

pdf.png 76. Sven Siverbo, Lisa Nöjd och Björn Brorström 2005, ”Politisk styrning i framgångsrika kommuner – om de politiska arbetssätten i Ale, Kungälv, Lerum, Lidköping, Mark och Tanum.” ISBN 91-975799-0-4

pdf.png 75. Petra Adolfsson och Ewa Wikström 2005, ”Kvalitetsdialog i Göteborgs skolväsende – Metod, organisation och verksamhet.”

pdf.png 74. Rolf Solli och Ylva Mühlenbock 2004, ”Besparing som kampanj – En studie av Trollhättans kommun.”

pdf.png 73. Sven Siverbo 2004, ”Varaktiga effekter? – Om ekonomisk utveckling i Kommundelegationens spår.”

72. Sven Siverbo 2004, ”Organisationskultur för framgångsrika kommuner – En studie av Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum.” Lund: Studentlitteratur (ISBN 91-44-03610-8) (Slutsåld på förlaget, kontakta kansliet)

pdf.png 71. Anna Cregård 2004, ”Abruption – Uppsägning som översättning och improvisation.”

pdf.png 70. Sven Siverbo 2004, ”Ledningskultur för framgångsrik utveckling – En studie av Västra Götalandsregionen.”

69. Björn Brorström 2004, ”Avceremonialisering är en förklaring till gynnsam förändring – En studie av fyra kommuner i Bohuslän.”

pdf.png 68. Rolf Solli (red) 2003, ”Perspektiv på kommunal revision – Oberoende, drivkrafter och hur andra gör”

pdf.png 67. Björn Brorström 2003, Juryrapport 3. ”Vad är det de säger och varför? Om informationsinnehållet i politikerförordet.”

pdf.png 66. Björn Brorström och Katarina Orrbeck 2002, Juryrapport 2. ”Är de påkostade årsredovisningarna bäst? Om form färg och innehåll.”

pdf.png 65. Lennart Jansson 2003, ”Lokalt reform- och förändringsarbete inom tre skolorganisationer – Hur förändringsarbete kan gå till, samt experiment med innovationsgrupper och lärande organisation”.

64. Björn Brorström 2002, ”Vilja till förändring och starka traditioner – problematiska möten i tre lika landsting”.

63. Rolf Solli (red) 2002, ”Ekonomer om Ekonomer – framtiden i fokus”.

62. Lennart Jansson, Anita Kihlström, Mikael Löfström och Ewa Wikström 2002, ”Gränsöverskridande samverkan – en studie av försöksprojekt i offentlig sektor”.

61. Brorström, Björn och Sven Siverbo 2002, ”De fattiga och de rika. Ett institutionellt perspektiv på kommuners ekonomiska utveckling”.

pdf.png 60. Brorström, Björn och Katarina Orrbeck 2001, ”Olika årsredovisningar – alla med goda motiv”.

59. Brorström, Björn och Bo Hallin 2001, ”Professionellas uppfattningar om vård och organisation. En studie av Centrallasarettet i Västerås”.

58. Brorström, Björn och Sven Siverbo 2001, ”Det enkla är svårt nog – Ekonomisk mätning av samverkan”.

pdf.png 57. Brorström, Björn och Rolf Solli, 2000. ”Berättelsen om Mark – Konsensus som grund för konstruktiv prövning och förnöjsamhet”.

56. Siverbo, Sven och Björn Brorström 2000, ”Berättelsen om Ale – Institutionerna, aktörerna och identitetssökandets konsekvenser”.

pdf.png 55. Jansson, Lennart, 1999. ”Förvaltningen som försvann – Utvärdering av reformarbete inom Kultur- och bildningsnämnden i Örebro kommun”.

pdf.png 54. Brorström Björn, Gertsson Bo, Mühlenbock Ylva och Rolf Solli, 1999 ”Malmö stads resursfördelningsmodell inom stadsdelssektorn – konstruktion, innehåll och effekter”

53. Brorström Björn och Marianne Leffler, 1999 ”Berättelsen om Lidköping – Om innebörden av Li´köpingsandan och om motståndskraftiga institutioner”

52. Brorström Björn, Orrbeck Katarina och Hans Petersson, 1999 ”Finansiell bedömning. Tre perspektiv”

pdf.png 51. Cregård Anna och Rolf Solli, 1999 ”Framgångsrik och turbulent – en studie av en kommuns utmärkande egenskaper till vardags och under stress”

pdf.png 50. Bengtsson Ulla och Björn Brorström (red.), 1999 ”Forskarperspektiv på kommunala problem – en rapport om resurser, reformer och institutioner, i går, idag och i morgon”

pdf.png 49. Leffler, M. och Y. Mühlenbock (under medverkan av B. Brorström), 1998 “NU-sjukvården – sjukvård i förändring. En studie av fusionen mellan Uddevalla sjukhus och NÄL“

48. Brorström, Björn och Marianne Leffler, 1998 “Berättelsen om Kungälv – om utmärkande egenskaper och goda institutioner“.

47. Solli, Rolf, 1998 “Viskande tjänstemän – En studie av kommunala ekonomichefers vardag“

46. Brorström, Björn, 1998 “Samhällsvetenskapliga problemställningar och kvalitativa forskningsmetoder. En rapport med fokus på kommunforskning i Västsverige“

45. Wikström Ewa (red.), Löfström Mikael, Jansson Lennart, Mühlenbock Ylva och Sven Siverbo, 1998 “Flerpartssamverkan i missbruksvården – Försöksprojekt i Umeå, Kristianstad och Göteborg“

pdf.png 44. Brorström Björn, Orrbeck, Katarina och Hans Petersson, 1998 “Resultat, flöde och risk – finansiell analys prövas av experter“

pdf.png 43. Jensen Christian och Staffan Johansson, 1997 “Kunskap som orienterar och övertygar. Två fallstudier om hur kommunala ledare använder forskning“

pdf.png 42. Leffler Marianne (red.), 1997 “Kommunala reformer – tre uppsatser om styrning“

pdf.png 41. Brorström Björn och Rolf Solli (under medverkan av Viveka Edlund och Sven Siverbo), 1997 “När intäkten kom – en studie av skiftet från kostnads- till intäktsstyrning i budgetkopplade organisationer“

pdf.png 40. Brorström Björn, 1997 “Förklaring av finansiell utveckling – ett förvaltningsekonomiskt forskningsprojekt“

pdf.png 39. Leffler Jonas, 1996 ”Vårdkedjans möjligheter och begränsningar”

38. Malmer Stellan, 1996 ”Självkostnad”

pdf.png 37. Brorström Björn, Bengtsson Ulla, Cwejman Malgorzata, Edlund Viveka och Marianne Leffler M.,1996 “Forskning pågår – fyra artiklar om styrning i offentlig förvaltning“

pdf.png 36. Källström Anders och Rolf Solli, 1995 “Kommundirektören. Vardagen och teorin“

pdf.png 35. Jensen Christian, 1995 ”Kommun- och riksdagspolitikers syn på relationen dem emellan eller ‘När krubban är tom då bits hästarna’”

pdf.png 34. Brorström Björn, 1995 “Effektiv organisation? Verksamhetsföreträdares uppfattningar om styrning och styrningens effekter. En studie av Bohusmodellen.“

pdf.png 33. Bengtsson Ulla, Brorström Björn och Hans Petersson, 1995 ”Finansiell redovisning och pensionsåtagandets redovisningsmässiga hantering i kommuner och landsting“

pdf.png 32. Cwejman Malgorzata och Viveka Edlund, 1995 ”Information och informationssystem inom sjukvården. En användarstudie inom Bohuslandstinget”

pdf.png 31. Johansson Staffan, 1995 ”Verksamhetsbedömning i mjuka organisationer. Om kommunala ledares verksamhetsinformation och försök att finna mått på effektivitet inom social service”

pdf.png 30. Brorström Björn, Fihn Glenn, Olsson Håkan och Hans Petersson, 1995 ”Finansiell bedömning och årsredovisningsinformation – En studie i fyra kommuner av beslutsfattares synsätt och tillvägagångssätt”

pdf.png 29. Fihn Glenn, 1995 ”Förändring av kommunal redovisning under 1980-talet”

pdf.png 28. Brorström Björn och Christian Jensen, 1994 ”Decentralisering och ekonomi”

pdf.png 27. Skottsberg Berit och Svante Leijon, 1994 ”Att utvecklas i enlighet med sina förutsättningar – en studie av omsorgsarbetets utveckling från institution till öppna livsformer”

pdf.png 26. Brorström Björn m.fl., 1994 ”Effektivitet och stadsdelsnämnder. En studie av verksamhet, organisation och ekonomi i Göteborgs stad”

pdf.png 25. Fihn Glenn, 1994 ”Den dubbla bokföringen, dess ursprung och Luca Pacioli”

pdf.png 24. Johansson Staffan och Rolf Solli, 1994 ”Hur kunde det bli så? En studie av ett lärorikt och misslyckat investeringsprojekt i en kommun”

pdf.png 23. Brorström Björn och Viveka Edlund, 1993 ”Ekonomistyrningens effekter – tio ekonomichefer om sina modeller”

pdf.png 22. Leijon Svante m.fl., 1993 ”God kommunal organisation – Lyssning, Tolkning, Handling”

pdf.png 21. Brorström Björn, 1993 ”God ekonomi – om bedömning av kommunernas och landstingens ekonomi”

pdf.png 20. Jensen Christian, 1993 ”Aktörers föreställningsramar om kommunal organisering stadd i förändring”

pdf.png 19. Leijon Svante, 1993 ”Att välja kommunens organisationsform – eller att verka i det komplicerade samspelet mellan omvärld, intern förutsättningar, verksamhetsambitioner och begränsade resurser”

pdf.png 18. Brorström Björn och Viveka Edlund, 1993 ”Ekonomistyrning i teori och praktik – ideal och effekter”

pdf.png 17. Johansson Inga-Lill och Ewa Wikström, 1992 ”Engagemanget – organisationens livsande? En studie av den enskilda människans engagemang i kommunal verksamhet”

pdf.png 16. Jönsson Sten och Rolf Solli, 1992 ”Stadsdelscheferna i Göteborg och reformen. Erfarenheter 1990-91”

pdf.png 15. Wise Lois R., 1992 ”Transitions in Local Government Pay Administration”

pdf.png 14. Brorström Björn och Rolf Solli, 1992 ”Ekonomi i en kommun. – Ett praktikfall om styrning och information”

pdf.png 13. Bengtsson Ulla och Björn Brorström, 1992 ”Redovisning av förändring och motståndskraft. – ett resonermang kring den finansiella redovisningens uppgift.

pdf.png 12. Norén Lars, 1991 ”Mot behovsstyrning av kommunal förvaltning. En organisationsteoretisk analys av ett praktikfall”

pdf.png 11. Brorström Björn, 1991 ”Ekonomi för beslutsfattare. Den finansiella analysens uppgift, innehåll och utformning”

pdf.png 10. Jansson Lennart, 1991 ”Ekonomrollen i förändring. Ekonomistyrfunktionen i kommuner och landsting”

pdf.png 9. Johansson Inga-Lill, Svante Leijon, Lennart Nilsson och Bo Westerlund, 1991 ”God kommunal organisation. KFi:s forskningsprogram.”

pdf.png 8. Brorström Björn, 1991 ”God ekonomi i kommuner och landsting”

pdf.png 7. Brorström Björn, 1990 ”Mot decentralisering och integrering. – Process och resultat”

pdf.png 6. Jönsson Sten, 1990 ”Stadsdelschefernas förväntningar. – Resultat av intervjuer med Göteborgs 21 stadsdelschefer inför genomförandet av stadsdelsnämndsreformen”

pdf.png 5. Brorström Björn, 1990 ”Redovisning. -En idéskrift kring externredovisning, finansiell analys och ekonomistyrning”

pdf.png 4. Brorström Björn, 1990 ”Effektivitet. -Synsätt, begrepp och modell”

pdf.png 3. Johansson Staffan, 1990 ”Uppföljning av KF/LF-86. Kommunernas och landstingens bufget- och redovisningsmodell”

pdf.png 2. Solli Rolf, 1988 ”Ekonomi för dem som gör något. – Om ekonomiinformation för verksamhetsansvariga”

pdf.png 1. Brorström Björn, 1988 ”Forskning kring kommunal ekonomi och organisation. – Några slutsatser och metodmässiga reflektioner”

 

För mer information om KFi kontakta gärna:

Viveka Nilsson

Administrationsansvarig KFi.