KFi-rapport 190

Akademisk frihet är allas ansvar

– Om att göra i stället för att prata

Av: Professor em. Björn Brorström

Idén med denna bok är att betrakta fenomenet akademisk frihet utifrån flera olika perspektiv. Det handlar om uppfattningar och bedömningar dels från aktörer inom de akademiska organisationerna som innehar olika roller, dels från aktörer utanför akademin verksamma nu eller tidigare på ledningsnivå inom olika typer av samhällsorganisationer. Genom att ge en rikare beskrivning än vanligtvis av uppfattningar kopplat till centrala frågeställningar om akademins roll och akademisk frihet är avsikten att bidra till en god och nyanserad diskussion om fenomenet som är mindre retorisk och ensidig och mer försöker se till helhet och sammanhang.

Läs rapporten här

 

Dela det här inlägget