Dataskyddspolicy för KFi

På KFi är vi angelägna om att behandling av personuppgifter sker på ett säkert och korrekt sätt i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. KFi följer dataskyddsförordningen GDPR. KFi behandlar bara personuppgifter för att utföra vårt uppdrag som är att forska, informera om vår verksamhet och samverka med det omgivande samhället. De vanligaste anledningarna till att KFi behandlar uppgifter om dig är att du är deltagare i ett evenemang eller prenumererar på vårt nyhetsbrev KFi-Nytt. De flesta uppgifter KFi behandlar om dig kan tex handla om; namn, mejladress, organisation och telefonnummer. Detta lämnar du till oss i samband med ett evenemang eller när du anmäler prenumeration på vårt nyhetsbrev. Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter, få felaktiga personuppgifter rättade, få uppgifterna raderade när de inte längre är nödvändiga, få veta hur länge de lagras. Besvärsinstans är Datainspektionen.

Dataskyddsansvarig: Kommunforskning i västsverige (KFi)

Dataskyddsombud och registeransvarig: Viveka Nilsson, administrationsansvarig KFi