(U-serien – utredning, utveckling och utbildning.)

De senaste rapporterna finns som pdf.png PDF-fil – klicka på respektive rapport.

pdf.png 117. Björn Brorström 2023. ”Tillitsbaserad styrning och ledning – en kommentar till ett samtal och till state of the art”

pdf.png 116. Björn Brorström 2023. ”Styrning och samverkan – Ett inlägg om vertikala relationer inom samhällsorganisationen”

pdf.png 115. Cristian Lagström och Gustaf Kastberg Weichselberger 2023. ”1177 på telefon i Västra Götalandsregionen. – En studie om effektivitet, vårdgrannar och konkurrerande värden”

pdf.png 114. Hans Petersson 2023. ”Budgetdokumentet – varierande dokument med förbättringspotential”

pdf.png 113. Sanna Eklund, Christian Jensen, Bengt Johansson 2022. ”Om att leverera uthållighet – Lerums kommuns arbete med pandemin”

pdf.png 112. Pierre Donatella, Gustaf Kastberg Weichselberger, Mikael Löfström och Viveka Nilsson 2022. ”Alle man på däck” – Om Kungälvs kommuns hantering av pandemin

pdf.png 111. Björn Brorström 2022. ”Centrumbildningar vid universitet och högskolor – förekomst, fördelar och faror”

pdf.png 110. Björn Brorström och Viveka Nilsson 2022. ”Struktur, improvisation och gott omdöme. – Härryda kommuns hantering av konsekvenserna av coronapandemin”

pdf.png 109. Gustaf Kastberg Weichselberger, Björn Brorström, Caroline Leppänen och Sanna Eklund 2022. ”Håll i, håll ut!” Om Trollhättans Stads hantering av pandemin

pdf.png 108. Björn Brorström och Birgitta Påhlsson 2022. ”Hållbara lärosäten – medel och mål”

pdf.png 107. Christian Jensen, Caroline Leppänen, Mikael Löfström och Gustaf Kastberg Weichselberger 2021. ”Decentraliserad krisorganisering – En studie av Borås Stads hantering av pandemin”

pdf.png 106. Björn Brorström 2021. ”Universitetsbibliotek i förändring”

pdf.png 105. Jessica Algehed, Christan Jensen, Bengt Johansson och Caroline Leppänen 2021. ”Utvärdering av Mölndals stads hantering av Covid-19-pandemin”

pdf.png 104. Jessica Algehed, Christan Jensen, Mikael Löfström och Caroline Leppänen 2021. ”Utvärdering av Stenungsunds kommuns hantering av Covid-19-pandemin”

pdf.png 103. Jessica Algehed och Björn Brorström. Under medverkan av Viveka Nilsson 2021. ”Den mindre kommunen visar vad den kan. Tanums kommuns hantering av coronapandemin”

pdf.png 102. Björn Brorström och Birgitta Påhlsson 2021. ”Den hållbara högskolan och Högskolan Väst”

pdf.png 101. Gustaf Kastberg och Cristian Lagström 2019. ”Sociala investeringar – en uppföljning av relationer”

pdf.png 100. Gustaf Kastberg, Isabell Meltzer och Viveka Nilsson 2018. ”Samarbete genom gemensam nämnd – verksamhetsstödjande funktioner i Vårgårda och Herrljunga”

pdf.png 99. Gustaf Kastberg och Cristian Lagström 2016. ”Nyckeltal, balans och dialog. -En studie av styrning och nyckeltal i Förskola & Grundskola i Kungsbacka kommun”

pdf.png 98. Helena Öfverström 2013. ”Förutsättningar för fördjupad samverkan. Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årgäng”

pdf.png 97. Viveka Nilsson 2013. ”Två år med ny politisk organisation i Vårgårda”

pdf.png 96. Viveka Nilsson 2013. ”Två år med ny politisk organisation i Mörbylånga”

pdf.png 95. Viveka Nilsson 2012. ”Utvärdering av Lerums omvärldsrapport”

pdf.png 94 Viveka Nilsson 2012. ”Ett år med ny politisk organisation på Orust”

pdf.png 93 Björn Brorström, Viveka Nilsson och Rolf Solli 2009. ”Tillbaka till vardagen – om Utbildning Silverdal”

pdf.png 92 Gustaf Kastberg 2009. ”Resursfördelning inom barnomsorg och grundskola i Sollentuna kommun”

pdf.png 91 Sven Siverbo 2009. ”Utvärdering av kvalitetssäkerhetssystemet inom utbildningsverksamheten i Sollentuna kommun”

pdf.png 90 Pierre Donatella och Sven Siverbo 2009. ”Regionala hälsofrämjande nätverk. En processutvärdering”

pdf.png 89 Pierre Donatella och Gustaf Kastberg 2009. ”KSS i Kungsbacka kommun. Kejsarens nya kläder eller den heliga graal?”

pdf.png 88 Pierre Donatella 2009. ”Mål för en hållbar utveckling. En utvärdering av ekohandelsplanen i Halmstads kommun”

pdf.png 87 Marianne Leffler 2009. ”Linjen för samverkan. Kreativ idé med praktiska problem”

pdf.png 86 Björn Brorström, Pierre Donatella och Rolf Solli 2008. ”RK-modellen. Verksamhetsbedömning i princip och praktik”

pdf.png 85 Gustaf Kastberg och Tobias Johansson 2008. ”Ekonomifunktioner i jämförelse.”

pdf.png 84 Anders Ottosson 2008. ”Socialchefer, skolchefer och ingenmanslandet. Att historiskt närma sig problemet med mellanorganisering.”

pdf.png 83 Sven Siverbo 2008. ”Utvärdering av Tanums kommuns omorganisation av kultur- och fritidsverksamheten”

pdf.png 82 Pierre Donatella och Sven Siverbo 2008. ”Ledningsarenor i kommuner och landsting”

pdf.png 81 Sven Siverbo och Gustaf Kastberg 2008. ”Ett år med ny politisk organisation”

pdf.png 80 Sara Brorström, Pierre Donatella och Björn Brorström 2007. ”Organisationsutveckling i Högsby kommun. – en utvärdering”

pdf.png 79 Sara Danielsson 2007. ”En jämförande studie av Sveriges socialchefer och skolchefer.”

pdf.png 78 Pierre Donatella och Rolf Solli 2007. ”En hållbar arbetsplats”

pdf.png 77 Lisa Nöjd 2007. ”Praktik i praktiken. – En utvärdering av feriepraktiken i Västra Götalandsregionen.”

pdf.png 76 Sven Siverbo 2007. ”Kommunsektorns organisering, styrning och ledning. – En enkätstudie av kommuncheferna i Sveriges kommuner.”

pdf.png 75 Sofia Wallén 2007. ”Resultat – benchmarking 2007. – en studie om svårigheterna med att få nyckeltal att komma till användning i kommunsektorn.”

pdf.png 74 Viveka Nilsson 2007. ”Kommunal tillväxt. – Kommunchefens motiv till tillväxtsatsningar.”

pdf.png 73 Rolf Solli, Gustaf Kastberg och Emma Ek 2006. ”Att vara förtroendevald i Upplands Väsby kommun – En studie av förtroendemannarollen och den politiska organisationen.”

pdf.png 72 Anna Cregård 2005. ”Bra kan bli bättre – Lidköpings ledarskap vid två tidpunkter.”

pdf.png 71 Peter Arkevåg 2003 ”Berättelsen om Sotenäs kommun.”

pdf.png 70 Gustaf Kastberg och Rolf Solli 2003 ”Styrning under föränderlighet – LSS-verksamhet som lysande exempel.”

pdf.png 69 Ola Eriksson 2003 ”Utvärdering av Skövde kommuns satsning på elektronisk handel.”

pdf.png 68 Gustaf Kastberg och Sven Siverbo 2003 I väntans tider – En utvärdering av Västra Götalandsregionens kökansli

pdf.png 67 Björn Brorström och Marianne Leffler 2003 Spontan modernisering? En studie av utveckling och tillstånd i Tanums kommun

pdf.png 66 Sven Siverbo och Peter Arkevåg 2003 Berättelsen om Strömstads kommun

pdf.png 65 Sven Siverbo 2003 Berättelsen om Munkedals kommun

pdf.png 64 Gustaf Kastberg och Rolf Solli 2003 Den orättvisa omvärlden – En studie om organisatorisk attribution inom omsorgen

pdf.png 63 Olga Panfilova 2002 Utvärdering av ”Nya sjukvården” i Göteborg

pdf.png 62 Gustaf Kastberg och Rolf Solli 2002 Ekonomistyrning med förhinder – En studie av en liten bit på den långa vägen mot modern förvaltningsstyrning.

pdf.png 61 Ylva Mühlenbock 2002 Kommunens stöd till ungdomar.

pdf.png 60 Gustaf Kastberg och Rolf Solli 2002 Varför blir det inte som vi beslutar? – En longitudinell studie av ekonomistyrningens funktionalitet i Alingsås kommun

pdf.png 59 Sven Siverbo 2002 Anpassning eller inte? – om landstinget Dalarna, Gävleborg och Västmanland

pdf.png 58 Sven Siverbo 2002 Berättelsen om Landstinget Gävleborg

pdf.png 57 Bo Hallin 2002 Vägen mot det moderna landstinget – En berättelse om landstinget Västmanland

pdf.png 56 Sven Siverbo 2002 Berättelsen om Dalarna – Om heterogenitet, kontinuitet och samarbete under Dalamodellens skugga

55 Ulla Eriksson-Zetterquist, Christian Jensen och Mikael Löfström 2001 Utvärdering av projektet, Implementering av kvalitet ”Nätverk IFO-Västernorrland” Slutrapport

54 Björn Brorström och Bo Hallin 2001 Ljusglimtar och mörka moln – en enkätstudie om Skaraborgs sjukhus

53 Ylva Mühlenbock och Ewa Wikström 2000 Samverkansprojektet Arbetsmarknadsenhet Öster – En utvärderingsrapport

52 Peter Arkevåg och Gustaf Kastberg 2000 Reskontrahantering – En studie kring reskontrahanteringen i en nämnd

51 Marianne Leffler 2000 En intervjustudie Unga människor i äldrevården – hur uppfattar unga anställda sitt arbete i äldrevården?

50 Björn Brorström och Rolf Solli 2000 Accounting models matter

49 Bo Gertsson och Sven Siverbo 2000 Ekonomisk analys av FRISAM

48 Lennart Jansson 2000 Utvärdering av Hallands landstings ekonomistyrningsmodell för laboratoriemedicin

47 Peter Arkevåg, Lennart Jansson och Rolf Solli 2000 Lika men ändå inte lika?! – En jämförande studie av fyra gymnasieskolors kostnader i en kommun

46 Björn Brorström och Bo Hallin 2000 Skaraborgs sjukhus – en organisation i omvandling

45 Mikael Löfström och Ylva Mühlenbock 1999 Kunskapslyftet och den kommunala utvärderingen – En förstudie av kommunernas egna utvärderingar av Kunskapslyftet

44 Pär Falkman och Katarina Orrbeck 1999 God ekonomiska hushållning: Vad är det?

43 Marianne Leffler och Ewa Wikström 1999 Obalans mellan chefskap och ledarskap i den platta organisationen – en utvärdering av lednings och organisationspolicyn i Lidköpings kommun

42 Pär Falkman 1999 Kommunala koncernbokslut – Problem att upprätta finansieringsanalys

41 Björn Brorström och Rolf Solli 1999 Öppenhet och hederliga effekter – En rapport om en accepterad ny resursfördelningsmodell inom skolan

40 Peter Arkevåg 1998 Kommunal revision.

39 Anna Hedlin 1998 Reell ekonomi vs virtuell ekonomi – En redovisningsteoretisk studie av förhållandet mellan ekonomi och ekologi.

38 Björn Brorström 1998 Ett redovisningsproblem söker lösning – Citytunneln i Malmö stad ur ett redovisningsperspektiv

37 Marianne Leffler och Ylva Mühlenbock 1998 NU-sjukvården – sjukvård i förändring. En studie av fusionen mellan Uddevalla sjukhus och NÄL.

36 Björn Brorström 1998 Förklaring av framgång – ett forskningsprogram med fokus på kommuners utveckling

35 Staffan Carlsson och Sven Siverbo 1998 4S-projektet i Stenungsund – Ekonomisk analys

34 Lennart Jansson, Mikael Löfström och Ewa Wikström 1998 Sanna-projektet i Göteborg – Flerpartssamverkan i missbruksvården

33 Mikael Löfström och Sven Siverbo 1998 SESAM-projektet i Umeå – Flerpartssamverkan i missbruksvården

32 Ylva Mühlenbock 1998 SESAM-projektet i Kristianstad – Flerpartssamverkan i missbruksvåden

31 Lennart Jansson 1997 Verksamhetsuppföljnings- och prestationslönemodell, Gatukontoret i Lidköping – En processutvärdering

30 Marianne Leffler 1996 Två steg fram – och ett tillbaka. Erfarenheter från landsting med beställar-utförarmodeller

29 Hans Petersson, Ulla Bengtsson, Sven Siverbo under medverkan av Björn Brorström 1996 Extern finansiell analys av kommuner

28 Hans Petersson 1996 Hur står det till med ekonomin? (II) – En tillämpning av en finansiell analysmodell på tolv kranskommuner till Göteborg

27 Glenn Fihn och Hans Petersson 1996 Finansiell analys och bedömning – En jämförelse mellan ”Göteborgs stad” och ”Oslo kommune” baserad på årsredovisningsinformation

26 Björn Brorström 1996 Lag om kommunal redovisning – några få men viktiga synpunkter

25 Ulla Bengtsson och Lennart Nilsson 1995 Politikerna och Bohusmodellen

24 Hans Petersson 1995 Hur står det till med ekonomin? (I) – En analys av den finansiella situationen i tolv kranskommuner till Göteborg

23 Björn Wannebo 1995 Kvalitet inom offentlig sektor – en förstudie av pågående forskning

22 Rolf Solli och Gabriella Waern 1994 Användarna och ekonomisystemen – En studie av användares synpunkter på ekonomisystem

21 Björn Brorström 1994 Tre bilder av ett sjukhus i förändring

20 Marianne Leffler 1994 Att beställa sjukvård – Beställarsidan i en ny styrmodell

19 Ylva Mühlenbock 1994 Modell möter lokal verklighet – om kommunalt verksamhetsansvariga och deras möjligheter att handla innovativt.

18 Ewa Wikström 1993 Boken om Torslanda

17 Christian Jensen 1993 Boken om Gunnared

16 Lennart Jansson 1993 Boken om Linnéstaden

15 Mikael Blom 1993 Kvalitet i kommuner och landsting – tolv exempel

14 Hans Petersson 1993 Den finansiella externredovisningen i landsting

13 Bo Westerlund 1993 God kommunal organisation – mer konst än hantverk

12 Berit Skottsberg 1993 Kvalitet i omsorgsarbetet igår – idag – imorgon

11 Svante Leijon 1993 Kvalitet genom förebyggande arbete

10 Ewa Wikström 1993 Den mellanmänskliga dialogen – en studie om deltagande i arbetsgrupper och dess betydelse för att aktivt tolka och företa sig verksamhetens uppgifter

9 Björn Brorström 1993 Organisation och effektivitet ur ett kommunledningsperspektiv

8 Ingemar Larsson 1993 Relationer och styrning inom en koncern

7 Einar Häckner 1993 Effektivitet i gymnasieutbildning

6 Berit Skottsberg 1993 God avveckling – att förmedla och reflektera kring avvecklingen av Sagåsens vårdhem

5 Björn Brorström 1993 God ekonomi – en bedömning av kommunernas och landstingens ekonomi

4 Björn Brorström 1993 Ekonomistyrning – beskrivning och problematisering

3 Björn Brorström 1993 Finansiell redovisning – modeller och metoder

2 Martin Öberg 1992 Kommunens Konsumentkontor – verksamhet och effektivitet

1 Lennart Jansson och Malgorzata Cwejman 1992 Förslag till utvärderingsmodell av Ale-försöket

För mer information om KFi kontakta gärna: Viveka Nilsson Administrationsansvarig KFi.