Seminarium: FINNS DET EN MAGISK BUDGETLÖSNING? LÄRDOMAR FRÅN OLIKA MODELLER

Budgeten är den mest centrala styrmodellen i regioner och kommuner. Det är också en mycket tidskonsumerande aktivitet. Olika upplägg är bärare av för och nackdelar. Under seminariet kommer några av de erfarenheter som gjorts i en kunskapsöversikt att lyftas fram och diskuteras.

Några centrala punkter:
Sammanfattning kring erfarenheter från de mer traditionella budgetmodellerna

Erfarenheter från alternativa modeller som:

– Public Value Budgeting

– Medborgarbudget

– Hållbarhetbudget

– Prioriterad budgetering

Resonera kring budget i tillitsbaserad styrning och ledning

Seminariet är en del av Kommunforskning i Västsveriges satsning på att utveckla kunskap kring budgetpraktiker i kommuner och regioner.

 

Medverkande

Gustaf Kastberg Weichselberger, professor, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Johanna Thalenius, doktorand, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

 

När? 23 februari kl. 10.00-12.00. Anmäl dig senast den 16 februari

Var? Sal D44, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Hur? Anmäl dig här eller via KFi:s hemsida www.kfi.se

Pris? Seminariet är kostnadsfritt. Kaffe och fralla ingår.

 

Läs mer om seminariet här (PDF)

 

 

Dela det här inlägget