Seminarium: Hur säkerställer vi en oberoende revision i en politiserad process? Lekmannarevisionens roll och funktion i kommuner

Revisionen i kommuner har en viktig roll när det gäller att säkerställa ansvarsutkrävande och transparens. Det svenska systemet med en lekmannarevision skiljer sig från hur kommunal revision ser ut i andra länder. Inte bara har vi en lekmannarevision som består av politiskt valda revisorer, vi har också en process där revisionens rapporter ska godkännas av fullmäktige. En församling som inte sällan består av politiker som själva är föremål för revisionens granskning. På det här seminariet ställer vi oss frågan hur man kan säkerställa en oberoende revision när själva revisionsprocessen i hög grad är politiserad?

 

Medverkande

Anna Thomasson, docent, Copenhagen Business School och Lunds universitet

 

När? 6 oktober kl 10.00–12.00. Anmäl dig senast den 4 oktober 

Var? Seminariet hålls via Zoom, länk skickas per mail den 5 oktober.

Hur? Anmäl dig här eller via KFis hemsida www.kfi.se

Pris? Seminariet är kostnadsfritt.

 

Läs mer om seminariet här (PDF)

 

 

Dela det här inlägget