KFi-dag – 29 november 2024

Läs programmet här (PDF) 

Vi fortsätter i år traditionen med att följa den aktuella utvecklingen vad gäller ledarskap, organisation och ekonomi i den kommunala sektorn. Dagen kommer att innehålla spännande föreläsningar och givande diskussioner kring följande ämnen:

• Administration i offentlig sektor: Här växer administrationen – fem situationer att se upp för
• Evidensbaserad politik: Beslutsfattande baserat på vetenskapliga bevis och data
• Samarbete: Är samarbete mellan kommuner verkligen effektivt?
• Årsredovisningar: Kan en och samma årsredovisning ge olika bilder av kommunens ekonomi?
• Krisjournalistik: Mediernas roll i krissituationer och hur vi hanterar information.
• Innovation och nya organisationsformer: Framtidens arbetsmodeller och organisatoriska strukturer
• Patientcentrerad vård: Hur sätter vi patienten i fokus för att förbättra vårdkvaliteten?
• Strategiarbete i offentliga verksamheter: Hantering av motsättningar och komplexa utmaningar
• Presidentvalet i USA: Valanalys – Biden eller Trump? Vad betyder resultatet för framtiden, utrikespolitiken och demokratin?

Speciellt inbjudna gäster i år är Anna Häger Glenngård, Mats Fred, Bengt Johansson och Sören Holmberg

Vi hoppas att du under trevliga former vill träffas för att utbyta erfarenheter med kollegor och medverkande forskare!

Varmt välkommen

 

 

Dela det här inlägget