MER AI, BÄTTRE ARBETSMILJÖ?
– OM HUR ROBOTKOLLEGOR PÅVERKAR ARBETSMILJÖN I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

Inbjudan (PDF)

Kommunforskning i Västsverige bjuder in till ett seminarium som bygger på forskning om digitalisering i offentlig förvaltning och dess betydelse för de anställdas arbetsmiljö. Utvecklingen av AI i offentlig förvaltning beskrivs som nödvändig och med stor potential att åstadkomma förbättringar av service, ökad effektivitet och inte minst att arbetsmiljön för anställda kan komma bort från monotona arbetsuppgifter och öka kvaliteten i det dagliga arbetet. Seminariet uppmärksammar AI och digital automation och dess betydelse för offentlig förvaltning med särskilt fokus riktat mot vad som sker i förvaltningens frontlinje mellan tjänstepersoner och medborgare. Vad händer när street-level bureaucrats blir screen-level bureaucrats?

Under seminariet behandlas aktuella problem knutna till:
• Digitaliseringens behov av demokratisk legitimitet
• Överväganden om etiska och moraliska dilemman
• Frågor som berör genomförandet av politik

Seminariet är avsett för alla som är verksamma inom offentlig sektor, oavsett om du är beslutsfattare, policyutvecklare eller en del av den stödjande administrationen. En möjlighet att diskutera en av samtidens kanske mest aktuella utvecklingsfrågor; samhällets och den offentliga sektorns digitalisering.

Medverkande
Jörgen Johansson, docent, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

När? 6 september kl 13.00–15.00. Anmäl dig senast den 4 september
Var? Seminariet hålls via Zoom, länk skickas per mail den 5 september
Hur? Anmäl dig här eller via KFis hemsida www.kfi.se
Pris? Seminariet är kostnadsfritt

 

Varmt Välkommen!

Dela det här inlägget