KFi-rapport 172

Kommuner och regioner för en fungerande offentlig verksamhet i vardag och i kris

Av: Björn Brorström och Mikael Löfström

I rapporten diskuteras det kommunala självstyrets förutsättningar och möjligheter vid krishantering under Covid-19 pandemin. Detta görs genom att med utgångspunkt i det kommunala självstyrets strukturella förutsättningar belysa kommunernas krishantering utifrån omfattande empiriska studier av fem kommuner och en region som genomförts under perioden 2020–2021. I rapporten konstateras att den studerade regionen och de studerade kommunerna har hanterat konsekvenserna av pandemin väl. Decentraliserade organisationer, bärkraftiga strukturer, lokalt ansvarstagande, kompetenta chefer och personligt engagemang förklarar ett ändamålsenligt krisarbete och en snabb och nödvändig anpassning till dramatiskt nya förutsättningar samtidigt som den ordinarie verksamheten upprätthållits på en tillfredsställande nivå och med en tillfredsställande kvalitet. Utmaningen har framför allt funnits i en fungerande, eller i det här fallet icke fungerande, flernivåstyrning när de statliga myndigheterna saknar såväl kunskap om de regionala och kommunala verksamheterna som förmåga att kommunicera med desamma.

 

Läs rapporten här

Dela det här inlägget